หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า ฉบับ 284 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2548

[Hone] [ข่าวหน้า 1] [บทบรรณาธิการ] [ธุรกิจ-การตลาด] [อุปโภค-บริโภค-พลาสติก-บรรจุภัณฑ์]

[ยานยนต์-เครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์] [เจาะประเด็นภาครัฐ-เอกชน] [อุตสาหกรรมภูมิภาค] [การค้า 4 ทิศ] [คอลัมน์]

การค้า 4 ทิศ

เอ็ม เอ็ม พี : เอนก จงเสถียร (ชุดพระราชทาน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี แพ็คเกจจิ้ง กรุ๊พ จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ และสื่อมวลชน ในโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทิศทางเศรษฐกิจปี 2548 ณ โรงงาน จ.นครราชสีมา