หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า ฉบับ 284 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2548

[Hone] [ข่าวหน้า 1] [บทบรรณาธิการ] [ธุรกิจ-การตลาด] [อุปโภค-บริโภค-พลาสติก-บรรจุภัณฑ์]

[ยานยนต์-เครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์] [เจาะประเด็นภาครัฐ-เอกชน] [อุตสาหกรรมภูมิภาค] [การค้า 4 ทิศ] [คอลัมน์]

การค้า 4 ทิศ

เฮลท์ทัวร์ภูเก็ตเพิ่มค่า

วินัย บัวประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จ.ภูเก็ตมีขีดความสามารถใน การแข่งขันสูงในการทำยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด และมีจุดแข็งในธรรมชาติที่สวยงาม แต่การแข่งขันในระดับโลกจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นจุดแข็งของ ภูเก็ต ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดได้มองยุทธศาสตร์หลักๆ ที่จะเข้ามาเป็นตัวเสริมและเพิ่มมูลค่า ให้แก่ภูเก็ต

ประเด็นแรกคือ การทำให้ภูเก็ตเป็น ศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เนื่องจากขณะนี้ คนที่เดินทางมาในพื้นที่ จ.ภูเก็ตส่วนใหญ่เป็น นักท่องเที่ยว ทำให้ช่วงโลว์ซีซั่นมีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาน้อย ซึ่งถ้ามีการประชุมขึ้นก็จะมี นักท่องเที่ยวเดินทางมาตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของเฮลท์ทัวร์ริสซึ่ม ซึ่งจะเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่ง เพราะนักท่องเที่ยว นอกจากจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแล้วยังมาในเรื่องของสุขภาพด้วย ทั้งเรื่องของการทำฟัน ผ่าตัด เสริมสวย และที่สำคัญคือ สปาที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทางจังหวัดมีมาตรการ การรักษามาตรฐานในเรื่องของการให้บริการ

พร้อมกันนี้ ทางจังหวัดยังมียุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกอย่างคือ เรื่องช้อปปิ้งพาราไดซ์ เนื่องจากภูเก็ตมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่อหัวต่อคน จาก นักท่องเที่ยว 3,640 บาทต่อวัน ถ้ามี ช้อปปิ้งพาราไดซ์ จะทำให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ซึ่งจะ ส่งเสริมให้มีการลงทุนมากขึ้น

สุดท้ายคือ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ที่จังหวัด มองว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้ว สิ่งที่จะ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่นานคือเรื่องของกิจกรรม เพราะฉะนั้นจะต้องหากิจกรรมให้นักท่องเที่ยว ทำมากขึ้น นอกเหนือจากการท่องเที่ยวธรรมชาติ