หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า ฉบับ 284 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2548

[Hone] [ข่าวหน้า 1] [บทบรรณาธิการ] [ธุรกิจ-การตลาด] [อุปโภค-บริโภค-พลาสติก-บรรจุภัณฑ์]

[ยานยนต์-เครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์] [เจาะประเด็นภาครัฐ-เอกชน] [อุตสาหกรรมภูมิภาค] [การค้า 4 ทิศ] [คอลัมน์]

การค้า 4 ทิศ

เที่ยวบุรีรัมย์ เงินสะพัด 100 ลบ.

วสันต์ เทพนคร ประธานชมรม ผู้ประกอบการโรงแรม และชมรมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2548 คาดว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จะเดินทางมาเที่ยวชมแหล่งโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ แหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรม และแหล่งชมนกหลายแห่งที่มีชื่อในจังหวัด เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 10% จากปกตินักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์ประมาณเดือนละ 2,000 - 3,000 คน

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้มี นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 5,000 คน คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในจังหวัดไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท