หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า ฉบับ 284 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2548

[Hone] [ข่าวหน้า 1] [บทบรรณาธิการ] [ธุรกิจ-การตลาด] [อุปโภค-บริโภค-พลาสติก-บรรจุภัณฑ์]

[ยานยนต์-เครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์] [เจาะประเด็นภาครัฐ-เอกชน] [อุตสาหกรรมภูมิภาค] [การค้า 4 ทิศ] [คอลัมน์]

การค้า 4 ทิศ

เปิดใหม่ล่องลำน้ำสองแคว

ดิเรก ก้อนกลีบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของ จ.พิษณุโลก จึงได้มีการสำรวจเส้นทางลำน้ำน่านเริ่มจากหน้าวัด พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผ่านศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันท์ ขึ้นไปยังจุดบรรจบของแม่น้ำน่านกับแม่น้ำแควน้อยที่บริเวณหน้าวัดเกาะแก้ว ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่เรียก จ.พิษณุโลกว่าเมืองสองแคว โดยในจุดนี้ทางจังหวัดได้ ทำเป็นตลาดน้ำเรือนแพ จำหน่ายสินค้าโอทอป และนวดสมุนไพร

สำหรับเส้นทางน้ำที่จะจัดส่งเสริมการ ท่องเที่ยวนี้ มีระยะทาง 7 กิโลเมตร ในระหว่างทางจะจัดให้มีจุดพักเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจที่อยู่ริมน้ำ เช่น วัดท่าตะเคียนที่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างใน สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทางวัดและชาวบ้านได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์รวบรวมของโบราณ เช่น พระธรรมใบลาน ตำรายาที่บันทึกไว้ในสมุดใบข่อย รวมทั้งสิ่งของ เครื่องใช้อื่นๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย