เวปธุรกิจ - อุตสาหกรรม

 

26 จังหวัด (ภาคกลาง)

 

17 จังหวัด (ภาคเหนือ)

 

 

20 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

14 จังหวัด (ภาคใต้)

 

เว็บยอดนิยม

เว็บไซด์ทีวี / หนังสือพิมพ์ / วิทยุ

พรรคการเมือง

หน่วยงานอิสระ

 

รายการทีวียอดนิยม

เว็บไซด์หน่วยงานราชการ