คุณบุญเลิศ

วิทยชำนาญกุล

 

ประธานก่อตั้ง

 

 

นังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ..2534 จากแนวคิดของสื่อมวลชนท้องถิ่นกลุ่มหนึ่งและการสนับสนุนของสมาชิกและกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการในขณะนั้น

คุณบุญเลิศ วิทยชำนาญกุล ทายาทนักหนังสือพิมพ์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศไทย พร้อมด้วยเพื่อน ๆ สื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ริเริ่มจัดทำหนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้าขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายในเบื้องต้น เพื่อเป็นปากเสียงให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมักจะไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนส่วนกลางเท่าที่ควร

ด้วยเงินทุนก้อนเล็ก ๆ ที่เก็บสะสมมาพร้อมกับประสบการณ์การทำหนังสือพิมพ์จากหนังสือพิมพ์มติชน คุณบุญเลิศ วิทยชำนาญกุล ดัดแปลงบ้านพักของตัวเองเป็นสำนักงานและกองบรรณาธิการชั่วคราว จัดทำหนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้าฉบับแรก ๆ ออกมา โดยมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์อีก 2-3 คน ช่วยกันทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำด้วยความมุ่งมั่นและอดทน

   

ากวันเริ่มต้นที่มีสมาชิกเพียงไม่กี่ราย จากผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้าค่อย ๆ เติบโตขึ้นเป็นลำดับ มีผู้ประกอบการทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้ความสนใจเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้นทุกปี กระทั่งปัจจุบันมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการอยู่ในประเทศกว่า 3 หมื่นราย

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้าที่เคยมี พนักงานเพียงไม่ถึง 10 คนในปีแรก ปัจจุบันมีพนักงานประจำกว่าร้อยคน ไม่รวม ผู้สื่อข่าวพิเศษและนักเขียนอิสระอีกเป็นจำนวนมาก

คุณสุดารัตน์

พัชรวงศ์ศักดา

 

ผู้อำนวยการ

 

 

ปี..2543 ในโอกาศครบรอบ 10 ปีของหนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า คุณบุญเลิศตัดสินใจออกหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งภายใต้ชื่อ ไดนามิค อินดัสตรี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ และกลายเป็นหนังสือพิมพ์ในเครือของข่าวหอการค้าอีกฉบับหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน

ในส่วนของหนังสือพิมพ์ไดนามิค อินดัสตรี้นั้น คุณสุดารัตน์ พัชรวงศ์ศักดา ผู้บริหารระดับสูงอีกคนหนึ่งของข่าวหอการค้า ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการและบรรณาธิการบริหาร เนื่องจากคุณสุดารัตน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์มาโดยเฉพาะ

 

คุณบุญเลิศกล่าวว่า ได้ตัดสินใจเลือกคุณสุดารัตน์เป็นผู้อำนวยการและบรรณาธิการบริหารของไดนามิค อินดัสตรี้ เนื่องจากต้องการให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีการบริหารจัดการและจัดรูปแบบการนำเสนอตามหลักวิชาการสมัยใหม่อย่างแท้จริง

ปัจจุบันหนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้าและไดนามิค อินดัสตรี้ มีสำนักงานพร้อมด้วยระบบการสื่อสารทันสมัยบนชั้น 10 ของอาคารนครา เลขที่ 805 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ปี พ.. 2540 ภายใต้วิกฤตการณ์ทางการเงินรุนแรงที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศไทยและแพร่กระจายออกไปจนทั่วภูมิภาคเอเชีย หนังสือพิมพ์ธุรกิจยักษ์ใหญ่หลายฉบับประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนต้องเลิกกิจการไป แต่หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้ายังคงยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เพราะได้รับการสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมทั่วประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายต่างก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งนั้นอย่างเสมอหน้ากัน

วิกฤตการณ์ครั้งนั้น เป็นคำยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้ายืนหยัดอยู่ได้เพราะความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

สำนักงานชั้น 10 อาคารนครา

 

ากวันแรกของการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้าเมื่อกว่าสิบปีก่อนถึงวันนี้แม้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปจนเกือบจะสิ้นเชิง แต่อุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้าและไดนามิค อินดัสตรี้ไม่เคยเปลี่ยน

เรายังคงมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกอบการต่อไปเหมือนเดิม.