ข้อมูลหนังสือพิมพ์

ข่าวหอการค้า

 ไดนามิค อินดัสตรี้

 ภาษาอังกฤษ

อัตราค่าโฆษณา

ชนิด

ขนาด

สี่สี ขาวดำ ดูตัวอย่าง

2 หน้า

76.8x50.2 cm.

270,000

185,000

 

เต็มหน้า

37.8x50.2 cm.

175,000

125,000

ตัวอย่าง

1/2 หน้า

37.8x25.1 cm.

99,000

80,000

ตัวอย่าง

1/4 หน้า

18.7x25.1 cm.

70,000

50,000

ตัวอย่าง

1/8 หน้า (ในเล่ม)

18.7x12.3 cm.

40,000

25,000

ตัวอย่าง

4.8 X 5 หน้าแรก

12.2x12.7 cm.

45,000

-

ตัวอย่าง

4.8 X 3.6 หน้าแรก

12.3x09.3 cm.

32,000

-

ตัวอย่าง

(ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท ฐานสมุทรปราการ จำกัด  เลขที่ 805 ชั้น 10 อาคารนครา ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 โทร. : 0-2720-5744 (12 สาย)   โทรสาร : 0-2720-5748

E-mail : theccn_news@samart.co.th theccn_news@yahoo.com theccn_news@hotmail.com