English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
“DENSO” ยืนหยัด 45 ปีโตแบบผู้นำ
[Dynamic] - ข่าวหน้า 1 : ฉบับที่ 343 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

45 ปี เด็นโซ่ ประเทศไทย เปิดบ้านให้โตโยต้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม DNTH Eco Park สร้างพื้นที่สีเขียว ลดค่าใช้จ่ายตามแนวทางที่ลูกค้าต้องการ ทางด้านโรงงานชลบุรีได้ประกาศนียบัตรระดับแพลทตินั่มจาก บมจ.อมตะ ที่ใส่ใจดูแลกากอุตฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ

เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายชินสึเกะ ยามากุจิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัทโตโยต้าในภูมิภาคเอเชีย ที่มาเข้าร่วม The 7th TOYOTA AP Environmental Management & Window Meeting ที่ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม DNTH Eco Park เช่น ฐานการบำบัดน้ำเสียด้วยพืช การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ วิธีการเลี้ยงไส้เดือน การปลูกผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์ สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พลังงานทางเลือก รวมทั้งชมการสาธิตวิธีทำน้ำยาล้างมือจากจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง (อีเอ็ม) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

ทั้งนี้ DNTH Eco Park เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ยังมีหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท อันเป็นกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของโตโยต้า

สำหรับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เด็นโซ่ (ประเทศไทย) ได้รับเมื่อช่วงไตรมาสแรกปีนี้คือ การได้รับประกาศนียบัตรระดับแพลทตินั่ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากโครงการ "การจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ประจำปี 2559" จากนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ สถาบันไทย - เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

โครงการดังกล่าวจัดโดยบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมนำหลัก 3Rs มาใช้ในการจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบการจัดการกากอุตสาหกรรมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ 

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของเด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุด มีแผนจะสร้างโรงงานใหม่เพิ่มที่จังหวัดอิวะเตะ เพื่อขยายการผลิตแผงหน้าปัดเรือนไมล์ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านระบบการผลิตของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยโรงงานใหม่นี้จะลงทุนประมาณ 88 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 10,000 ล้านเยน) มีกำหนดเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 และจะเริ่มทำการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2562

ปัจจุบัน เด็นโซ่ อิวะเตะ ทำการผลิตแผ่นเซมิคอนดักเตอร์ และจะเริ่มดำเนินการผลิตอุปกรณ์ตรวจจับเซมิคอนดักเตอร์ในเดือนมิถุนายน 2560 ในอนาคต เด็นโซ่ อิวะเตะ จะขยายสายการผลิตจากแผ่นเซมิคอนดักเตอร์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

เด็นโซ่ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2515 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นภายใต้นโยบายการสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศไทย ซึ่งในช่วงนั้นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยยังพัฒนาไม่มากนัก และบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์รายแรกของประเทศไทย ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถ ผลิตหัวเทียนและระบบปรับอากาศในรถยนต์ โดยการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบชุดสำเร็จรูปที่เรียกว่า "Knock-down" หรือชิ้นส่วนเบื้องต้นที่นำเข้าจากบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

Loading image...

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com