English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
ซีพีเอฟขับเคลื่อนองค์กรสู่อุตฯ 4.0
[Dynamic] - ธุรกิจการตลาด : ฉบับที่ 343 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

โรงงานแปรรูปอาหาร บางน้ำเปรี้ยวของเจริญโภคภัณฑ์ ผ่านระบบมาตรฐาน GMP-HACCP สะท้อนถึงการผลิตที่ได้คุณภาพระดับสูง ใช้คนน้อยในกระบวนการ ขณะเดียวกันปีนี้ เตรียมผลักดันทุกหน่วยงานในซีพีเอฟเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม CEN 16555 ก่อนไปสู่โลกอนาคตด้วยการใช้หุ่นยนต์ทำงาน

นายวีรชัย รัตนบานชื่น ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) กล่าวว่า โรงงานแปรรูปอาหาร บางน้ำเปรี้ยว ได้รับการรับรองหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ตามมาตรฐานอาหารสากล Codex จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

            การผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับกระบวนการผลิตสู่มาตรฐานสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหารในระดับสากล และยังเป็นส่วนหนึ่งในการนำนโยบายคุณภาพซีพีเอฟ (CPF Quality Policy) มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

            สำหรับโรงงานเบเกอรี่แห่งนี้เป็นระบบปิดทั้งหมด โดยใช้เงินลงทุน 650 ล้านบาท และเปิดดำเนินการเมื่อปี 2559 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ซึ่งในกระบวนการผลิตได้ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้โปรแกรม SCADA ที่เชื่อมต่อเครื่องจักรทุกเครื่องและอุปกรณ์ ที่สำคัญคือ มีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรดในการตรวจสอบอุณหภูมิสินค้าด้วยระบบออนไลน์เพื่อแสดงผลแบบเรียลไทม์ และมีการใช้ Smart QC ซึ่งเป็นเครื่องจักรตรวจสอบอัตโนมัติแบบ Visual Inspector ในการตรวจสอบและคัดแยกสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดี และมั่นใจในความปลอดภัยอาหาร

            สำหรับสินค้าหลักของโรงงานแปรรูปอาหาร บางน้ำเปรี้ยว ได้แก่ ขนมปังเบอร์เกอร์ และขนมปังฮอท ดอก โดยมีกำลังการผลิต 480,000 ชิ้นต่อวัน ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งต่อไปยังโรงงานอาหารในเครือ CPF เพื่อผลิตเป็นอาหารพร้อมรับประทาน ภายใต้ตราสินค้าซีพี เช่น เบอร์เกอร์ไก่ย่างถ่าน เบอร์เกอร์หมูซุปเปอร์สไปซี่ เวฟด็อกไส้กรอกชีส เป็นต้น

“บริษัทได้พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะหลายด้าน (Multifunctional skills) พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ทำให้โรงงานมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้คนเพียง 32 คน เทียบกับรงงานเบเกอรี่ทั่วไปที่ใช้คนมากกว่า 100 คน เช่น วิศวกรหนึ่งคนสามารถทำหน้าที่ควบคุมการผลิต บำรุงรักษาเครื่องจักร และควบคุมคุณภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักรและซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบอัตโนมัติและต่อเนื่อง ที่สำคัญคือ ลดการสัมผัสมือ” นายวีรชัย กล่าว 

นอกจากนี้ การนำระบบ HACCP มาใช้ในโรงงานเพื่อค้นหาจุดควบคุมที่สำคัญ หรือ จุดวิกฤต (Critical Control Point; CCP) เพื่อควบคุมให้สินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัยอาหาร (HACCP Team) เพื่อวิเคราะห์หาจุดวิกฤตทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การจัดจำหน่าย จึงประกันได้ว่าสินค้าที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย

            ความสำเร็จในการได้รับการรับรอง GMP และ HACCP ตามมาตรฐานอาหารสากล Codex สะท้อนให้เห็นศักยภาพในการผลิตอาหารให้มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารซีพีเอฟ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากยิ่งขึ้น

            อย่างไรก็ตาม ซีพีเอฟยังได้เดินหน้าสู่เป้าหมายองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยวางแผนปี 2560 ให้ทุกหน่วยงานของบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม CEN 16555 เพื่อตอกย้ำความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ใช้หุ่นยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับธุรกิจด้วยไบโอเทคโนโลยี และดิจิตอลเทคโนโลยี

            ในเรื่องนี้นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจอาหารสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนวัตกรรม ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมของทั้งองค์กรไปสู่ระดับสากล โดยในปีนี้จะส่งหน่วยงานทั้งหมดในซีพีเอฟเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน CEN 16555 ทั้งองค์กรในปี 2561

ปัจจุบัน โรงงานของซีพีเอฟได้รับรองมาตรฐาน CEN 16555 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) แล้ว 6 แห่ง ได้แก่ โรงงานอาหารสำเร็จรูป หนองจอก โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บางนา โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ หนองแค บริษัท ซีพี เมจิ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท เคเอสพี อุปกรณ์ จำกัด

            ทั้งนี้ CEN 16555 คือ ระบบการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management System) เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรให้สามารถดำเนินการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และสามารถสร้างนวัตกรรมได้เป็นผลสำเร็จ

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com