English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
NCL อัพทุนอีก 17 ล.เพิ่มสภาพคล่อง
[Dynamic] - ธุรกิจการตลาด : ฉบับที่ 343 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

บอร์ดเอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ มีมติให้เพิ่มทุนบริษัทฯ เป็น 157 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ 70 ล้านหุ้น สนับสนุนการขยายธุรกิจ เล็งเตรียมไปเปิดตลาดต่างประเทศแถบอินโด จีน และฮ่องกง หลังพบว่ามีความต้องการอยู่มากในด้านขนส่ง  

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 140,000,000 บาท เป็น 157,500,000 บาท ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ในระยะยาว

            ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แบ่งเป็นจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (NCL-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราส่วนเท่ากับ 6.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น

            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ กล่าวอีกว่า บริษัทฯ จะเน้นขยายฐานลูกค้าต่างประเทศไปพร้อมกับการรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต ประกอบกับทยอยรับรู้รายได้และกำไรจากบริษัทย่อยที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2559 ที่ผ่านมาคือ บริษัท รีเจนท์ ชิปปิ้ง ไทยแลนด์ และบริษัทร่วมคือ บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ (SSK) ทำให้ NCL เป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่ครบวงจร สามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในปีนี้จะได้เห็นการเติบโตอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจากฐานลูกค้าเก่าและลูกค้ารายใหม่ที่มีการขยายตัวมากขึ้น ทำให้คาดว่าผลการดำเนินงานปีนี้มีโอกาสกลับมาพลิกฟื้นได้ตามเป้าที่ตั้งไว้

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการขยายตลาดและเจรจาการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย จีน และฮ่องกง เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการค้าและความต้องการด้านขนส่งเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้นถ้าบริษัทฯ สามารถเข้าไปขยายยังตลาดเหล่านี้ได้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น

            สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 16.75 ล้านบาท และมีรายได้รวมอยู่ที่ 867.36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิอยู่ 82.58 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 1,039.84 ล้านบาท เนื่องจากมีการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ยังคงให้น้ำหนักในการขยายธุรกิจต่างประเทศมากกว่าในประเทศ เนื่องจากความต้องการด้านการขนส่งและเศรษฐกิจต่างประเทศยังมีอยู่มาก โดยตั้งเป้ารายได้ปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากฐานลูกค้าเก่าและลูกค้ารายใหม่ๆ ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com