English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
BM สร้างรง.2 ดันผลิตเพิ่มร้อยละ 30
[Dynamic] - ข่าวหน้า 1 : ฉบับที่ 343 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

บางกอกชีทเม็ททัล มั่นใจปี 60 ธุรกิจสดใสหลังออเดอร์จากโครงการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น ปักธงรายได้ปี 60 แตะ 1,000 ล้านบาทโต 5-20% ส่วนกรายได้รวมปี 59 ที่อยู่ที่ 850 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ลั่นเดินเครื่องผลิตในปีนี้ ดันกำลังการผลิตเพิ่มกว่า 30% ด้านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 60 ขยายตัว 3-4 เปอร์เซ็นต์

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมปีนี้แตะ 1,000 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตที่ 5-20% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 850.86 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 59.42 ล้านบาท โดยการเติบโตของรายได้ในปีนี้เกิดจากการที่บริษัทฯ เข้ารับงานที่เพิ่มสูงขึ้น และเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้สูงขึ้น รวมถึงบริษัทฯ มีแผนที่จะบริหารจัดการต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ในปีนี้บริษัทฯ เตรียมที่จะเดินเครื่องกำลังการผลิตของโรงงานแห่งที่ 2 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการผลิตได้ในปี 2560 ซึ่งจะช่วยดันกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นได้อีกราวกว่า 30%

“ในปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้จากการขายได้อย่างต่อเนื่อง จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับโครงการลงทุนต่างๆ ของทั้งภาครัฐ และเอกชนที่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตยิ่งขึ้น” นายธานินกล่าว

สำหรับผลงานในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 850.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 5.55% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทรางและท่อร้อยสายไฟให้แก่กลุ่มลูกค้าภาคส่วนงานรับเหมาระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษัท

บริษัทมีต้นทุนการขายและบริการในปี 2559 อยู่ที่ 662.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 30.44% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ 59.42 ล้านบาท ลดลง 8.28 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น 12.23% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

“รายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากการขายรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งในปีนี้บริษัทมีรายได้จาการขายและบริการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 846.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 5.60% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประกอบกับไตรมาส 3 และ 4 ของปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับคำสั่งผลิตสินค้าหมวดชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นจึงส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท”นายธานินกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิปี 2559 และกำไรสะสมในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท ซึ่งกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD) ในวันที่ 11 เมษายน 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

รวมถึงคณะกรรมการบริษัท ยังได้อนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเป็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกิน 40 ล้านหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย และการจัดสรรให้กลุ่มนักลงทุนต่อไปในภายหลัง

สำนักยุทธศาสตร์การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่า แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการส่งออกซึ่งจะสนับสนุนให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น การฟื้นตัวและขยายตัวเร็วขึ้นของการผลิตภาคเกษตรและฐานรายได้เกษตรกรซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้น การจัดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม วงเงิน 190,000 ล้านบาท และแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) (Bangkok Sheet Metal Public Company Limited) ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2538 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการทำงานในสาขาอาชีพที่หลากหลายและมีความรู้ความสามารถ ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงงานเพื่อทำการผลิตงานแปรรูปโลหะแผ่นที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 7.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 70,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ต่อมา บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เป็น 150.00 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมถึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50.00 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.50 บาท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 200.00 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ชำระแล้วจำนวน 150.00 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trucking and White Conduits) 2. ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures) 3. แผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (Electrical Switchboards and Lighting Fixtures) 4. โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal Working) 5. แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipment) และ6. ชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts)

บริษัทมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพทำให้บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน Anglo Japanese American (AJA) Registrars ภายใต้การรับรองของUnited Kingdom Accreditation Service (UKAS) และ National Accreditation Council of Thailand (NAC Thailand) เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานและ คุณภาพของสินค้าให้มประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพอใจให้ลูกค้าได้

ล้อมกรอบ

อนึ่ง บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) มี วิสัยทัศน์  พันธกิจและหลักการในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION)

-       สร้างความเป็นเลิศทางด้านผลิตภัณฑ์ ขึ้นรูป แปรรูปโลหะ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

-       พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคนิค และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างกว้างขวาง

-       ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาและการนำเข้าจากต่างประเทศ

-       ขยายฐานธุรกิจสู่ลูกค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community : AEC) และในระดับสากล

พันธกิจ (MISSION)

-       ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จัดส่งสินค้าตรงเวลา ด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

-       ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล

-       ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรมให้แก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร

-       สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว

-       พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 หลักการทำงาน (Principle)

-       พัฒนาองค์กร ด้วยการปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม

-       พัฒนาองคืกร ด้วยการลดต้นทุนสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

-       พัฒนาองค์กร ด้วยการปรับปรุงพัฒนาวิธีการและสภาพการทำงานของพนักงาน

-       พัฒนาองค์กร ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถและประสานความร่วมมือการปฏิบัติงานทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com