English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
“อาม่า” จัดทัพเรือ-รถ เขย่าวงการขนส่ง
[Dynamic] - ธุรกิจการตลาด : ฉบับที่ 342 ประจำวันที่ 1-15 เมษายน 2560

Loading image...

บมจ.อาม่า มารีน ได้เรือใหม่ “อลิลญา” หลังลงทุนไป 449 ล้านบาท พร้อมวิ่งในเส้นทางใหม่แถบเกาหลี จีน อินเดีย ศรีลังกา ฝั่งรถบรรทุกขยายเช่นกันอีกกว่า 120 คัน สรุปภาพรวมผลงานปีที่ผ่านมายังโตต่อเนื่องรายได้เกือบพันล้านบาท

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับมอบเรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมีลำใหม่ 1 ลำ ชื่อเรืออลิลญา มูลค่าประมาณ 449.18 ล้านบาท โดยเรือลำใหม่นี้มีน้ำหนักบรรทุก 12,999 เดทเวทตัน ซึ่งส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 8 ลำ เป็น 9 ลำ และขยายเส้นทางในเอเชียตะวันออก เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และแถบเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และบังคลาเทศ เป็นต้น ส่วนเรือลำที่ 2 ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับเรืออลิลญา จะทำการรับมอบในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ และจะให้บริการในต้นเดือนมิถุนายน 2560

          ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างปี 2560 – 2561 บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มรถบรรทุกน้ำมันอีกประมาณ 80 – 120 คัน ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มกำลังการขนส่งทางบกได้อีก 3.60 – 5.40 ล้านลิตร เพื่อรองรับการขยายเส้นทางขนส่งทางบกเพิ่มและผลิตภัณฑ์ในการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น เช่น น้ำมันปาล์ม เอทานอล เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยคาดว่างบลงทุนในส่วนนี้ประมาณ 44 - 66 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มทั้งกองเรือและกองรถบรรทุกน้ำมันส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการดำเนินงานและการทำกำไรที่เพิ่มมากขึ้น

          "การเพิ่มทั้งกองเรือและรถบรรทุกนั้น คาดว่าจะส่งผลดีให้กับบริษัทฯ ทั้งในแง่ของรายได้ เนื่องจากความสามารถในการทำไรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายเส้นทางเดินเรือที่มีมากขึ้น และโอกาสที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำของธุรกิจขนส่งน้ำมันปาล์มในภูมิภาคนี้ เนื่องจากประสบการณ์ในการทำงานที่มีมากกว่า 20 ปี รวมถึงความพร้อมของทีมบริการ ทำให้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรักษาระดับการเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา" นายพิศาล กล่าว

          สำหรับผลการดำเนินงานในปีนี้ รายได้ของบริษัทฯ จะยังคงมาจากการขนส่งน้ำมันทั้งทางเรือและทางบก โดยคาดว่าสัดส่วนรายได้จากทางบกน่าจะมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน หลังจากที่สัดส่วนในปีที่ผ่านมามีรายได้จากทางบกคิดเป็น 27% จากรายได้ทั้งหมด และคาดว่าปีนี้สัดส่วนรายได้จากทางบกจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30 – 35 %

          อย่างไรก็ดี จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่143.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 10.59% เมื่อเทียบกับผลประกอบการของปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 130.12 ล้านบาท และมีรายได้รวมจากการให้บริการขนส่งสินค้าอยู่ที่ 965.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 322.31ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 50.11% เมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2558 ที่มีรายได้รวมจากการให้บริการขนส่งสินค้าอยู่ที่ 643.18 ล้านบาท

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AMA”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ ในช่วงแรก บริษัทฯ ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันขนาดใหญ่ในประเทศ โดยขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ำมันที่อยู่ทางภาคตะวันออกมายังคลังน้ำมันของลูกค้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหรือชายทะเล  

ต่อมาบริษัทฯ ได้อาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ทางเรือ ในการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นนอกเหนือจากกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ในประเทศ บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ให้กับผู้ผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศ หลังจากนั้นความต้องการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือของลูกค้าในประเทศเริ่มลดลง เนื่องจากลูกค้าได้เปลี่ยนไปใช้การขนส่งสินค้าทางรถเป็นหลัก การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในประเทศจึงค่อยๆ ลดลง จนกระทั่งบริษัทฯ ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ทางเรือในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรืออันดับต้นๆ ที่ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม และฟิลิปปินส์

ต่อมาบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถภายใน ประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และต้องการขยายลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้าออกไปยังเส้นทางใหม่และลูกค้าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือเพียงธุรกิจเดียว

ปัจจุบัน การให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ เมื่อแบ่งตามลักษณะยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ และ การให้บริการขนส่งทางรถ ในธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทฯ เน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก สินค้าที่บริษัทฯ ให้บริการขนส่งทางเรือในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชที่ผลิตได้จากพืชน้ำมันต่างๆ เช่น ปาล์ม มะพร้าว ถั่วเหลือง เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกองเรือทั้งหมด 7 ลำ คิดเป็นขนาดระวางบรรทุกรวม 33,641.45 เมตริกตัน

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com