English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
69 ปีวิทยุการบินฯ คว้ารางวัลความปลอดภัยฯ
[Dynamic] - ธุรกิจการตลาด : ฉบับที่ 342 ประจำวันที่ 1-15 เมษายน 2560

Loading image...

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เข็น 8 หน่วยงานรับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ ปี 2559 ทั้งระดับเพชรและระดับทอง จากกรมสวัสดิการฯ กระทรวงแรงงาน ย้ำ 69 ปี ยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานบริการขั้นสูงได้เทียบเท่ากับผู้ให้บริการการเดินอากาศชั้นนำทั้งระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้นและการขยายขีดความสามารถในการรองรับที่เพียงพอต่อปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น

คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ และบริหารจราจรทางอากาศหลักของประเทศ ให้บริการแก่สายการบินผู้ใช้บริการจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาแล้ว 69 ปี โดยปีที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งความท้าทายอีกปีหนึ่งของวิทยุการบินฯ จากปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นถึง 10.65% หรือประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ 5.1% และอัตราการเติบโตเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก ที่อัตรา 6.3% ต่อปี  และด้วยจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเกือบ 1 แสนเที่ยวบิน จนทำให้มีปริมาณเที่ยวบินในประเทศไทยสูงกว่า  1 ล้านเที่ยวบิน และในอีก 5 ปีข้างหน้าน่าจะถึง 1.5 ล้านเที่ยวบินต่อปี ในปัจจุบัน  วิทยุการบินฯ ยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานบริการขั้นสูงได้เทียบเท่ากับผู้ให้บริการการเดินอากาศชั้นนำ ทั้งระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้น และการขยายขีดความสามารถในการรองรับ (Capacity) ที่เพียงพอต่อปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้วิทยุการบินฯ มองเห็นถึงปัญหาและโอกาสของตัวเลขเหล่านี้ในเวลาเดียวกัน โดยเราได้วิเคราะห์และประเมินว่าระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีอยู่และใช้งานอยู่ ณ เวลานี้จะสามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ได้หรือไม่ ประกอบกับเทคโนโลยีการให้บริการจราจรทางอากาศในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนจาก Ground Based Technology มาเป็น Satellite Based Technology และวิธีการทำงานก็เปลี่ยนจาก Control มาเป็น Manage  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี  วิธีการทำงาน  อีกทั้งการที่ต้องเตรียมคนของเราให้พร้อมสำหรับเทคโนโลยีใหม่และยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการต้องใช้ท้องฟ้าร่วมกันของเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินทหาร ในขณะที่ปริมาณเที่ยวบินมีมากขึ้น แต่ท้องฟ้าเท่าเดิม ล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายทั้งสิ้น

นอกจากนั้นในอดีตที่ผ่านมาการทำงานของหน่วยงานการบินของประเทศเราทำงานกันอย่างเป็นเอกเทศ แต่นับจากนี้ไปเป็นเรื่องจำเป็นที่เรา อันได้แก่ กรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วิทยุการบินฯ การบินไทย สายการบินของชาติ กองทัพอากาศ และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องในด้านกิจการบิน จะต้องหันหน้าเข้าหากัน ทำงานร่วมกัน เป็นพันธมิตรกัน ทั้งนี้เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานโลก ในขณะที่ต้องมีสมดุลด้านความมั่นคงอย่างชัดเจนไปพร้อมกัน ซึ่งขณะนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง National Aviation Capacity Enhancement อยู่

คุณสาริณี เผยเพิ่มอีกว่า และเพื่อการบริหารจัดการน่านฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยุการบินฯ มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยานไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่  International Civil Aviation Organization (ICAO) Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO)  Federal Aviation Administration (FAA)เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยวิทยุการบินฯ ได้มีโครงการในการร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศของไทย เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศของชาติในระยะยาว และผลักดันการแก้ปัญหาความสามารถในการรองรับเที่ยวบินเชิงบูรณาการในระยะเร่งด่วน (Quick-Win) รองรับนโยบาย Open Sky under Conditions

ด้านความปลอดภัยวิทยุการบินฯ มุ่งมั่นและดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกตามกฏหมายความปลอดภัย โดยในปีนี้มีหน่ายงานต่างๆ ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 ได้แก่ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ ระดับเพชร 11 ปี, ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ระดับทอง 9 ปี, ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ระดับทอง 1 ปี, ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี ระดับทอง 9 ปี,ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ระดับทอง 9 ปี, ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ระดับทอง 11 ปี, ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎาร์ธานี ระดับทอง 10 ปี และศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ระดับทอง 10 ปี    

นอกจากนี้ล่าสุดยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภท Service Provision Award จากผลงาน “Air Traffic Flow Management (ATFM) Platform” ซึ่งจัดขึ้นในงาน  World ATM Congress 2017 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

สำหรับรางวัล IHS Jane's ATC Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่โครงการ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีต่างๆ ในกิจการบินที่ยกระดับความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผลงาน ATFM Platform ที่ได้รับรางวัลในสาขา Service Provision นั้น เป็นสาขาที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห้วงอากาศ ซึ่งเป็นความร่วมมือของนวัตกร 18 คน จาก 3 สายงานของวิทยุการบินฯ ที่ร่วมประดิษฐ์คิดค้น ได้แก่ วิศวกรรม ปฏิบัติการ และสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์

 สำหรับหน่วยงานที่เข้ารอบสุดท้ายด้วยกันอีก 3 หน่วยงาน คือ SAXFRA Cross-Border Free Route Airspace จาก Austro Control และ Slovenia Control, Data Comm Program จาก FAA และ Hanoi ATCC Complex จาก Vietnam  ATM Corporation

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก Eurocontrol, SESAR JU, FAA, IATA, ICAO, IFATCA, และ Jane's Air Traffic Control

คุณสาริณี เผยต่อไปอีกว่า นอกจากนั้นในปี 2559 วิทยุการบินฯ ได้รับการทบทวนอันดับเครดิตจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยยังคงจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ ที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นอันดับที่สูงสุดเช่นเดียวกับปี 2558 ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญประกอบด้วยการเติบโตในอัตราสูงอย่างต่อเนื่องของการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งความเข้มแข็งด้านสภาพคล่องทางการเงิน   ซึ่งอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงสถิติด้านความปลอดภัยที่ดีและคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์  ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 วิทยุการบินฯ  พร้อมให้บริการและพัฒนาระบบการบริการควบคุมจราจรทางอากาศที่ปลอดภัย ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด  และจะร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับกิจการบินของชาติและภูมิภาค ซึ่งแผนการดำเนินงานในปีนี้ วิทยุการบินฯ มุ่งหวังที่เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับระบบการบินของประเทศ (National Aviation System Capacity Enhancement) เพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com