English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
ปีทองซิโน-ไทยงานในมือพุ่งแสนล.
[Dynamic] - ข่าวหน้า 1 : ฉบับที่ 342 ประจำวันที่ 1-15 เมษายน 2560

Loading image...

บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งฯ มั่นใจเต็มที่ปีนี้รายได้ทะลัก 20,000 ล้านบาท และงานใหม่ที่พร้อมจะคว้าเพิ่มอีก 3 หมื่นล้าน โชว์แบ็กล็อกแตะแสนล้าน เป็นปรากฏการณ์ที่มากสุดนับตั้งแต่เปิดบริษัท พร้อมตั้งกลุ่มร่วมค้าบีเอสอาร์ สร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับธุรกิจ

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC) บริษัทรับเหมาก่อสร้างระดับแถวหน้าของประเทศ ที่ปัจจุบันมีงานในมืออยู่เป็นจำนวนมากทั้งของภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (สัญญาที่ 4 ระบบราง) โครงการสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย รัฐสภาแห่งใหม่ โรงไฟฟ้ากัล์ฟ

ในเรื่องนี้นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้ประมาณการณ์รายได้ปี 2560 ว่า จะอยู่ที่ 2.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 1.8 หมื่นล้านบาท และคาดว่าปีนี้บริษัทฯ จะได้งานใหม่ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบันมีงานในมืออยู่ที่ 1 แสนล้านบาท และถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งจำนวนนี้รวมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง มูลค่ารวมกันราว 4-5 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาก่อสร้าง 39 เดือน

บริษัทมีกระแสเงินสดอยู่ประมาณ 2 พันล้านบาท และเมื่อได้รับงานจะมีเงินล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง จึงไม่น่าห่วงสำหรับเรื่องเงินลงทุน แต่เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงก็เพิ่มรายได้ประจำมาสนับสนุนงานรับเหมาก่อสร้างที่มีความไม่แน่นอน จึงตั้งเป้าจะมีสัดส่วนรายได้ประจำจากการลงทุนประมาณ 10-20% โดยได้เข้าร่วมทุนในกิจการค้า BSR ในสัดส่วน 15% ซึ่งมีกลุ่มบมจ.บีทีเอส โฮลดิ้งส กรุ๊ป (BTS) และบมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) ซึ่งได้รับเลือกให้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง โดยมีสัญญาเดินรถ 30 ปี ซึ่งจะเป็นรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้   ซิโน-ไทย ในฐานะสมาชิกกิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ ซึ่งประกอบไปด้วย บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) , STEC และ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนสำหรับสัมปทานการลงทุนออกแบบและ ก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

สำหรับปีนี้ก็มีงานใหม่ที่บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาเพิ่มเติม อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จากกรมทางหลวง รวม 3 สัญญา มูลค่ารวม 4.32 พันล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ในชื่อกิจการร่วมค้าซีเคเอสที (ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และช.การช่าง) มูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาท

บริษัทฯ ถือว่าความสำเร็จที่สมบูรณ์ของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมไปถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคนภายใต้สำนึกที่ว่าความปลอดภัยมิใช่เป็นเพียงแต่กฎหมายหรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องของคุณธรรมและมนุษยธรรม เป็นสิทธิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับ ความปลอดภัยจึงถือเป็นคุณค่าอันหนึ่งขององค์กร ที่ถือปฏิบัติมาและจะต้องสืบทอดต่อไป ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยตามส่วนงานเป็นลำดับ โดยมิให้ถือว่าความปลอดภัยเป็นส่วนเพิ่มเติมแต่ความปลอดภัยเป็นงานที่จะต้องทำให้สำเร็จและจะต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ

นอกจากการดำเนินการป้องกันโดยมาตรการต่างๆ แล้ว บริษัทเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงาน(Safety in Process) เป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน และแทรกอยู่ในระบบความคิดของการทำงานเสมอ บริษัทจัดให้มีการปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจในการบริหารและดูแลงานความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับด้วย

บริษัทฯ ได้จัดให้มี Safety Talk เป็นประจำสม่ำเสมอในทุกหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทั้งจากหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินงานก่อสร้างของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบปฏิบัติ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วบริษัท เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นระหว่างก่อสร้างอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมาตรการที่จัดทำขึ้นนี้เป็นเพียงมาตรการเบื้องต้น อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบาย " ซิโน-ไทยฯ คืนกำไรสู่สังคม" เป็นนโยบายเพื่อสาธารณประโยชน์ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศชาติ บริษัทได้ริเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 40 ปีของบริษัทฯ โดยการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่ขาดแคลน และชุมชนในบริเวณหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี 

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com