English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
[Dynamic] - เกาะติดโลก..โดยแมลงอินเตอร์ : ฉบับที่ 337 ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2559

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้) คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า จุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือสามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง

โรงงานอุตสาหกรรมยุค 3.0 สามารถผลิตของแบบเดียวกันจำนวนมากในเวลาพริบตาเดียว แต่โรงงานยุค 4.0 จะสามารถผลิตของหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน ตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละราย เป็นจำนวนมากในเวลาพริบตาเดียว โดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรแบบ เรียกกันว่า “Smart Factory”

Industry 4.0 เป็นการบูรณาการระบบการผลิต เข้ากับการเชื่อมต่อทางเครื่อข่ายในรูปแบบที่เรียกว่า “The Internet of Things (IoT)” คือการทำให้กระบวนการผลิตสินค้าเชื่อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล หรือแม้กระทั่งทำให้ตัวสินค้าเองเชื่อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวอย่างเช่น การมีระบบป้อนข้อมูลให้เครื่องจักรสามารถผลิตสิ่งของตามคำสั่งออนไลน์จากผู้บริโภคโดยตรง การใส่ตัวส่งข้อมูลในเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อประมวลสถิติการใช้และแจ้งกลับไปยังโรงงานเมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิค การใช้คอมพิวเตอร์จิ๋วขนาดเท่ายาเม็ด ให้ผู้บริโภคกลืนเข้าไปเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพในร่างกาย ฯลฯ

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ระบบการผลิตยุคใหม่ต้องมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำมาใช้ในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มของลูกค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทุกวงการ ตั้งแต่การบริโภคสินค้าของผู้คนทั่วไป ตลอดจนแนวทางการรักษาทางการแพทย์

ถึงจุดนี้คงจะทำให้หลายท่านเข้าใจแล้วว่า เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ที่เรียกว่า “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (Ministry of Digital Economy and Society) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งการส่งเสริม E-Commerce, E-Documents และ E-Learning เป็นการวางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล Industry 4.0 ในอนาคต

ในทางกายภาพ อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ ด้านฮาร์ดแวร์ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และระบบคอนโทรลต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญขาดเสียไม่ได้ คือ ด้านซอฟท์แวร์ที่จะต้องเชื่อมต่อกับ Internet of Things (IoT) และ Cyber-Physical Production Systems (CPPS) เพื่อบูรณาการเข้ากับระบบการผลิต

อนาคตในโลกอุตสาหกรรม 4.0 ใครจะรอด ใครจะร่วงจึงขึ้นอยู่กับว่า มีความพร้อมทั้งในด้าน “ฮาร์ดแวร์” และ “ซอฟท์แวร์” ที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกมากน้อยเพียงใด และสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือต้องมีความพร้อมทั้ง “ระบบ” และ “คน” 

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com