English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ภายใต้ความไม่แน่นอนของโลก
[Dynamic] - วงจรภาครัฐ : ฉบับที่ 296 ประจำวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2556

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ภายใต้ความไม่แน่นอนของโลก

ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนของโลกในยุคที่การเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ตลาดรับรู้และส่งผลกระทบอย่างรวดเร็ว และน้ำมันปาล์มเป็นสินค้าสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อโลกในวงกว้าง ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ได้รายงานบทวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดน้ำมันปาล์มและส่งผลต่อราคาในปี 2556 ว่า

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตน้ำมันปาล์มขยายตัวเร็วที่สุดของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่น โดยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.8 ต่อปี เมื่อเทียบกับน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 4.2 ต่อปี และในปี 2556 ผลผลิตน้ำมันปาล์มโลกคาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เนื่องจากปริมาณน้ำฝนดีและสภาพอากาศเอื้อ    อำนวยและการขยายพื้นที่ปลูก โดยเฉพาะอินโดนีเซียซึ่งมีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2538 – 2552 ทำให้ปัจจุบันมีต้นปาล์มอายุน้อยและพร้อมให้ผลผลิต ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมด ส่งผลให้ปี 2556 -2561 ยังเป็นยุคทองของการขยายตัวของผลผลิตปาล์มโลก โดยในปี 2556 คาดว่าผลผลิตน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า ในระยะสั้นการเพิ่มของผลผลิตอาจจะเร็วและรุนแรงเกินไป ในขณะที่ความต้องการของโลกขยายตัวช้ากว่า

น้ำมันปาล์มมีการซื้อขายมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของการนำเข้าน้ำมันบริโภคโลก โดยอินเดียและจีนยังคงเป็นผู้บริโภครายใหญ่ โดยเฉพาะอินเดียในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความต้องการน้ำมันพืชขยายตัวร้อยละ 62 แต่การผลิตพืชน้ำมันในประเทศขยายตัวช้า เฉลี่ยร้อยละ 1.8 ต่อปี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 ต่อปี ดังนั้นอินเดียจึงต้องนำเข้าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่บริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี แต่การนำเข้าน้ำมันปาล์มของอินเดียคาดว่าชะลอลงจากร้อยละ 12.2 ในปี 2555 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.0 ในปี 2556 เนื่องจากการคาดการณ์เศรษฐกิจอินเดียปี 2556 จะขยายตัวต่ำสุดในรอบ 10 ปี

ส่วนจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าอันดับสองของโลก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีการนำเข้าน้ำมันพืชเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.7 และน้ำมันปาล์มมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 63 ของการนำเข้าน้ำมันพืช คาดว่า ปี 2556 จีนจะนำเข้าน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เนื่องจากผลผลิตพืชน้ำมันในประเทศลดลง ประกอบกับสัญญาณบวกของเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัว

นักวิเคราะห์คาดว่า ราคาปี 2556 จะเคลื่อนไหวที่ 2,400 – 2,800 ริงกิตต่อตัน โดยคาดว่าครึ่งแรกของปี 2556 เนื่องจากไตรมาสแรกเป็นช่วงผลผลิตออกน้อย หลังจากนั้นราคามีแนวโน้มลดลงในครึ่งหลังของปี มาอยู่ที่   2,400 – 2,600 ริงกิตต่อตัน เว้นแต่ว่าสต็อกที่สูงถึง 2.6 ล้านตันของมาเลเซียจะลดมาอยู่ที่ระดับ 2.0-2.2 ล้านตัน อาจกระตุ้นให้ราคาสูงขึ้นมาอยู่ที่ 2,800 – 3,000 ริงกิตต่อตัน เมื่อนำมาคำนวณหาราคาผลปาล์มของไทยจะอยู่ที่กิโลกรัม ละ 3.70 – 4.70 บาท หากสต็อกน้ำมันปาล์มไทยยังสูงจะส่งผลให้ราคาอ่อนไหวยิ่งขึ้น

 ความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มในปี 2556 มาจากปัจจัยความไม่แน่นอนที่ต้องจับตาหลายเรื่อง ได้แก่ 1) ผลผลิตและสต็อกโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก 2) เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความเสี่ยงจากผลกระทบจากมาตรการ QE3 ของสหรัฐอเมริกา และวิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป 3) สภาพอากาศที่แปรปรวนในสหรัฐอเมริกาและอเมริกาใต้ อาจส่งผลให้ถั่วเหลืองตึงตัวอีกครั้ง ทำให้มีความต้องการน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น

4) ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าเริ่มใช้มาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ที่ส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อตลาด

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com